Audyty energetyczne

Audyty energetyczne

 

W typowym domu tracimy ciepło drogami i w ilościach pokazanych na rysunku poniżej. Udział poszczególnych elementów budynku w tych stratach ciepła jest wstępną podstawą do decyzji co należy zmodernizować w pierwszej kolejności.

 

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

  • Dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela.
  • Ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej.
  • Opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
  • Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szczegółowy zakres i formę audytu energetycznego, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 12 poz. 114).

Co przedstawia audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien określić:

  • Co robić, czyli co warto modernizować, aby osiągnąć z tego korzyści.
  • Jak to wykonać, czyli jakie zastosować rozwiązania techniczne, jakie materiały i urządzenia, jaką przyjąć kolejność realizacji itd.
  • Jakie będą koszty i efekty ekonomiczne termomodernizacji jak to finansować, czyli ocena celowości i sposobu korzystania z kredytu, wskazanie rodzaju pomocy finansowej, o którą można się ubiegać(pomoc Państwa, NFOŚ, EkoFunduszu, kredyty zagraniczne itd.

Rodzaje audytów

W praktyce występują różne rodzaje audytów:

  • ze względu na stopień szczegółowości: wstępny (szacunkowy) lub szczegółowy
  • ze względu na zakres: kompleksowy lub wycinkowy
  • ze względu na pozycję zamawiającego: dla użytkownika (właściciela, inwestora) lub dla banku

Posiadamy odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i wiedzę, aby sprostać nawet największym wyzwaniom !

Adres

Rozłogi 90
66-200 ŚWIEBODZIN
TEL: +48 602 199 547

© 2018 EnergyPartner