Kotłownie gazowe

Kotlownie gazowe

 

Ogrzewanie gazowe to bezpieczny sposób dostarczania ciepła do wnętrz domu. Warunkiem bezawaryjnej pracy urządzeń gazowych jest jednak ich odpowiednie użytkowanie oraz regularne serwisowanie. Należy też zadbać o to, aby instalacja gazowa została wykonana, a kocioł gazowy zamontowany, przez fachowca. Jeśli planujemy montaż kotła w osobnym pomieszczeniu, sprawdźmy, jakie warunki powinna spełniać kotłownia gazowa w domu jednorodzinnym.

Ogrzewanie gazowe jest chętnie wybieranym sposobem ogrzewania domów jednorodzinnych, głównie z uwagi na stosunkowo niewysoki koszt paliwa (zwłaszcza tego dostarczanego do budynku z sieci) oraz komfortowe, praktycznie bezobsługowe użytkowanie kotłów gazowych. Planując ogrzewanie gazowe w domu należy dobrze przemyśleć wybór urządzenia, od niego bowiem będą zależeć nie tylko przyszłe koszty ogrzewania, ale również wymagania, jakie musimy spełnić dla miejsca ich montażu. 

Kotłownia gazowa dla kotłów z otwartą komorą spalania

W przypadku kotłów gazowych pobierających powietrze do spalania bezpośrednio z ich otoczenia, czyli kotłów z otwartą komorą spalania kubatura pomieszczenia, w którym mogą być instalowane nie powinna być mniejsza niż 8 m³. Kotły z otwartą komorą spalania nie mogą być montowane w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Zaleca się ich montaż w osobnym pomieszczeniu – najlepiej jeśli będzie to kotłownia gazowa, która pomieści cały wymagany osprzęt. Bardzo ważne jest dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczania z takim kotłem. Kotłownia gazowa w tym przypadku powinna być więc wyposażona w niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o minimalnej powierzchni 200 cm2. Dolna krawędź tego otworu powinna być umieszczona na wysokości nie większej niż 30 cm nad podłogą. Taka kotłownia gazowa musi posiadać również niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni przynajmniej 200 cm2. Powinien być on zlokalizowany możliwie blisko stropu.  

Kiedy kotłownia gazowa nie jest konieczna?

Obecnie produkowane kotły gazowe to urządzenia kondensacyjne. Poza większą sprawnością, która przekłada się na mniejsze zużycie paliwa, a więc i niższe koszty ogrzewania, wyróżnia je również zamknięta komora spalania. Co to oznacza? Przede wszystkim szczelność układu powietrzno-spalinowego.  Spalanie paliwa wymaga dostarczania powietrza do komory spalania kotła. W przypadku kotłów konwencjonalnych, wyposażonych w otwartą komorę spalania powietrzne niezbędne do spalania paliwa pobierane jest z pomieszczenia, w którym zainstalowano kocioł. Do kotłów z zamkniętą komorą spalania powietrze pobierane jest z kolei specjalnym przewodem z zewnątrz budynku. Bardzo ważne jest również to, że w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania dopływ powietrza do palnika wymusza wentylator. Jest ono więc dostarczane do kotła w odpowiedniej ilości. Nie ma więc obaw, że będzie dochodziło do niepełnego spalania paliwa w kotle, zamknięta komora spalania eliminuje też problem zwiększonego wychładzania wnętrza budynku przez napływające powietrze zewnętrzne, który można zaobserwować w domach z kotłem wyposażonym w otwartą komorę spalania. 
Szczelność układu dotyczy również odprowadzania spalin. W przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania mogą być one usuwane na zewnątrz budynku koncentrycznym przewodem spalinowo-powietrznym. Ma on budowę typu rara w rurze - przewodem wewnętrznym odprowadzane są spaliny, a przewodem zewnętrznym doprowadzane jest powietrzne z zewnątrz. Dzięki tym rozwiązaniom i obudowie kotła powstaje układ szczelnie odseparowany od pomieszczenia. Ewentualne nieszczelności i ulatniające się spaliny odprowadzane są z powrotem z powietrzem do spalania, tak więc nie zachodzi zagrożenie ulatniania się spalin do pomieszczenia.

Zastosowane rozwiązania techniczne sprawiają, że kocioł z zamkniętą komorą spalania można zamontować np. w kuchni lub łazience bez obaw o zdrowie i bezpieczeństwo domowników. W przypadku tych urządzeń kotłowania gazowa w domu jednorodzinnym nie jest więc wymagana. Kocioł z zamkniętą komorą spalania nie ma też dużych wymagać odnośnie kubatury pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany – może ona wynosić zaledwie 6,5 m3.

Posiadamy odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i wiedzę, aby sprostać nawet największym wyzwaniom !

Adres

Rozłogi 90
66-200 ŚWIEBODZIN
TEL: +48 602 199 547

© 2018 EnergyPartner