Rekuperacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła

 

Znaczna część ciepła uciekającego z domu opuszcza go na drodze wentylacji, wskutek wymiany ciepłego “zużytego” powietrza na świeże, zimne powietrze z zewnątrz. W przypadku dobrze ocieplonego domu, strata ciepła przez wentylację może (ale nie musi!) stanowić aż połowę wszystkich strat ! Z tego względu warto zainwestować w budowę nowoczesnego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, łączącego centralę wentylacyjną z rekuperatorem — wymiennikiem ciepła pozwalającym na odzysk części ciepła z powietrza opuszczającego dom.

 

DOBRA WENTYLACJA I ŚWIEŻE POWIETRZE

W dobrze ocieplonym i szczelnym domu posiadanie dobrej wentylacji jest nie tylko podstawowym warunkiem komfortu i zdrowia mieszkańców, ale też zapobiega zniszczeniu konstrukcji domu przez wilgoć.

Dobrze działająca instalacja wentylacyjna nie musi pociągać za sobą ogromnych nakładów finansowych, jeśli zostanie przemyślana i odpowiednio dostosowana do naszych wymagań.

Jeszcze do niedawna problemy z wentylacją zdarzały się raczej rzadko. W ówczesnych domach nieszczelne okna i drzwi oraz najróżniejsze nieszczelności, z którymi teraz skutecznie się walczy zapewniały stały dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Ponadto wymianę powietrza zapewniały kominy wentylacyjne. W takiej sytuacji nie było problemu braku wentylacji, lecz jej niekontrolowanego nadmiaru. Dobra wentylacja i oszczędności energii zwykle nie szły ze sobą w parze.

Budowane dziś domy bardzo się zmieniły. Nowe technologie, dobre ocieplenie, szczelne okna i drzwi przyczyniły się do znacznego pogorszenia funkcjonowania wentylacji naturalnej (grawitacyjnej). Wszystkie te zabiegi znacznie ograniczyły straty ciepła ale również zmniejszyły komfort i pogorszyły samopoczucie przebywających w nich ludzi oraz niekorzystnie wpłynęły na funkcjonowanie domu.

Sprawa wentylacji ma, więc ogromne znaczenie, dlatego konieczne jest dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Dopływające z zewnątrz świeże powietrze usuwa dwutlenek węgla i podnosi poziom tlenu. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach dodatkowych zanieczyszczeń takich jak: dym papierosowy, opary farb, lakierów itp.

Najczęstszymi objawami złej wentylacji są:

 • częste bóle głowy
 • podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła
 • choroby gardła i układu oddechowego
 • alergie
 • niszczenie ścian budynku przez rozwijające się grzyby i pleśń

Schemat rozkładu temperatur powietrza w systemie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją.

PRZYJAZNY DOM - WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

System wentylacji z odzyskiem ciepła jest w istocie logiczną konsekwencją budowy ciepłego,    ekonomicznego i przyjaznego dla człowieka i środowiska domu.

Budując taki dom należy, więc odrzucić dotychczasowy sposób myślenia, w którym wentylacja była czymś mało istotnym, bo rozwiązywała się samoistnie. Świeże, lecz zimne powietrze dopływające poprzez nieszczelności stolarki wywołuje nieprzyjemne i szkodliwe dla zdrowia przeciągi a ogrzane powietrze wyrzucane jest na zewnątrz poprzez kanały wentylacji grawitacyjnej.

 

Ciepły, przyjazny i ekonomiczny dom jest przede wszystkim szczelny i nie ma w nim miejsca na przypadkowe lub zamierzone szczeliny w oknach czy ścianach. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala mu "oddychać" bez tracenia energii.

CO DAJE WENTYLACJA DOMOWA Z ODZYSKIEM CIEPŁA?

Domowa instalacja wentylacyjna z odzyskiem ciepła pozwala na wykonanie szczelnego budynku bez negatywnych skutków dla jego trwałości i komfortu przebywających w nim ludzi. Daje ona około jednej wymiany powietrza na godzinę, co pozwala skutecznie usunąć z domu zużyte powietrze o nieprzyjemnej, uciążliwej woni. Pozbawia dom nadmiernej wilgoci, prowadzącej do gnicia budynku oraz nie dopuszcza do zatęchnięcia powietrza wywołującego poczucie dyskomfortu.

 

Skutki złej wentylacji lub jej braku nie są zauważalne od razu. Ujawniają się po jakimś czasie użytkowania pomieszczeń.

Widoczne skutki to:

 • grzyb i pleśń na nadprożach, ościeżach okiennych, pod parapetem, w narożach pokoju, za meblami itp.
 • zaparowane szyby w oknach
 • skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach ścian i przedmiotów
 • nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni lub łazience
 • pęcznienie drewnianych mebli i podłóg
 • stale wilgotne ręczniki powodujące nieprzyjemny zapach
 • powolne schnięcie upranej odzieży

Wentylacja z odzyskiem ciepła pozwala skutecznie odprowadzić parę i spaliny emitowane przez kuchenkę - nie dopuszcza przy tym do rozchodzenia się zapachów z kuchni na cały dom. To samo dotyczy łazienek i ubikacji, skąd powietrze jest wyrzucane przez wymiennik na zewnątrz budynku. System mechanicznej wentylacji utrzymuje powietrze w domu w odpowiedniej czystości usuwając unoszący się zjonizowany kurz, co jest bardzo ważne dla osób podatnych na alergie.

DLACZEGO ODZYSK CIEPŁA?

Stale wzrastające koszty energii, rosnące koszty korzystania ze środowiska zmuszają do poszukiwania oszczędności. Okazało się, że nie wystarcza dobra izolacja termiczna i szczelność budynku! Konieczna jest wentylacja z odzyskiem ciepła. Jeśli wentylujemy - wyrzucamy ogromne ilości ciepła do atmosfery - wyrzucamy pieniądze. Korzystając z naszego rozwiązania zaoszczędzisz je.

 

Nie bez znaczenia są również oszczędności wynikające z zastosowania wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
Przy zastosowaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła można zrezygnować z następujących elementów wyposażenia domu:

 • nie ma konieczności w trakcie procesu inwestycyjnego ponosić kosztów budowy kominów z kanałami wentylacji grawitacyjnej,
 • otwieranych okien, wszędzie tam, gdzie będzie je można umyć od zewnątrz bez konieczności otwierania, część tych okien można zastąpić znacznie tańszymi witrynami typu FIX,
 • nie ma potrzeby stosowania w oknach mikrowentylacji i mikronawiewników, które znacznie podnoszą cenę okna.

Dzięki tym oszczędnościom całkowity koszt związany z inwestycją w system wentylacji z odzyskiem ciepła będzie niewiele wyższy od tradycyjnego domu z wentylacją grawitacyjną, a oszczędności związane ze zmniejszonymi wydatkami na ogrzanie domu będą na pewno znaczne.

Schemat działania wymiennika spiralno - przeciwprądowego firmy BARTOSZ.

Rekuperatory i centrale wentylacyjne

ZASTOSOWANIE

Wentylacja: budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, użyteczności publicznej, sal wykładowych, obiektów sportowych, basenów, gastronomii, w przemyśle itp.

ZALETY

 • stopień odzysku ciepła powyżej 85% bez dogrzewania
 • duża powierzchnia wymiany i długa droga przepływu obu strumieni powietrza
 • odporny na szronienie
 • nie wymaga stosowania nagrzewnic oraz opcji odszraniania
 • wentylatory na prąd stały
 • automatyczny by-pass
 • nie występuje zjawisko mieszania strumieni powietrza zużytego ze świeżym
 • niezawodność wynikająca z braku części ruchomych
 • szeroki wybór sterowania i automatyki

Wymiennik ciepła Firmy Bartosz wykonywany jest z folii aluminiowej zwijanej spiralnie oraz blachy ocynkowanej. Rewelacyjna sprawność wymiennika wynika z dużej powierzchni czynnej - powietrze przepływa w nim po okręgu, przeciwprądowo i zarazem krzyżowo

... a jednak nie zamarza

Jako jedyny na rynku nie ulega szronieniu - nawet w czasie wysokich mrozów można stosować go bez nagrzewnic na wlocie świeżego powietrza i bez systemów odmrażania koniecznych w innych tego typu urządzeniach.

Posiadamy odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i wiedzę, aby sprostać nawet największym wyzwaniom !

Adres

Rozłogi 90
66-200 ŚWIEBODZIN
TEL: +48 602 199 547

© 2018 EnergyPartner